Data wydarzenia: -

Konferencja naukowa „Czułość i ślad”

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM zaprasza na konferencję naukową „Czułość i ślad”, która odbędzie się w dniach 19-20 października br. w Poznaniu.

Wydarzenie zostało pomyślane jako okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowiska akademickiego: studentami, doktorantami oraz członkami kadry akademickiej, specjalizującymi się w różnych dyscyplinach – od językoznawstwa poprzez kulturoznawstwo, etnografię, psychologię, aż po literaturoznawstwo.

Jako punkt wyjścia dla nowych interpretacji proponujemy (dosyć przewrotnie) zbiór esejów Kazimierza Nowosielskiego „Czułość i ślad. O tym, co kto pokochał", zapraszając do pogłębionej refleksji czy polemiki. Dyskurs na temat czułości pozostaje wciąż mglisty. Jak ją zdefiniować? Z czym się wiąże? Jakie pozostawia po sobie ślady w literaturze, kulturze, naukach humanistycznych i społecznych?

Zapraszamy do udziału w dyskusji wokół referatów zgromadzonych w sześciu panelach tematycznych:

  1. Czułość niejednoznaczna: afektywne oblicza relacyjności
  2. Ślad: czułe materie
  3. Spotkania: w poszukiwaniu języka
  4. W somatycznym uścisku: czułość z perspektywy feministycznej i genderowej
  5. Tropy czułości: strategie empatyczne w przekładzie i językoznawstwie
  6. Czułość rozproszona. Panel w języku angielskim

Zobacz harmonogram wydarzenia (.pdf)

Grafika promująca konferencję. Na środku rysunek ręki z wystawionym jednym palcem, który dotyka powierzni wody. U dołu informacje o dacie i miejscu wydarzenia: 19-20 października, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Salon Mickiewicza, ul. Aleksandra Fredry 10