.

.

.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu popularyzuje naukę między innymi poprzez organizację i uczestnictwo w festiwalach naukowych otwartych dla szerokiej publiczności. Są to: