Data publikacji w serwisie:

AlTech - studia z widokiem na przyszłość

Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AlTech) to projekt przygotowany we współpracy z byłym Ministerstwem Cyfryzacji (obecnie: Platforma Cyfrowa), którego celem jest uruchomienie na pięciu polskich uczelniach programu studiów kształcących specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji. Na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM ruszyły właśnie studia magisterskie AITech.

W skład konsorcjum, które celem będzie realizacja projektu, weszło pięć polskich uczelni: Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Warszawski oraz UAM. Realizacja grantu została zaplanowana na lata 2021-2023, a jego budżet wynosi ponad 51,5 mln zł.

Zgodnie z założeniami programu absolwenci zasilą szeregi wysokiej klasy specjalistów z zakresu sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego lub cyberbezpieczeństwa. Na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM studia AlTech realizowane będą na dwóch specjalizacjach z informatyki: sztuczna inteligencja oraz cyberbezpieczeństwo. Pierwsza edycja rozpocznie się w semestrze wiosennym, kolejna planowana jest za rok.

- Obie specjalizacje, które chcemy zaproponować naszym studentom reprezentują dziedziny nauki, które obecnie rozwijają się niezwykle dynamicznie – mówi prof. Krzysztof Jassem z Wydziału Matematyki i Informatyki, kierownik projektu. W ramach Akademii Al Tech zamierzamy co roku uaktualniać programy studiów tak, aby nadążyć za zmieniającą się praktyką gospodarczą. Zakładamy, że nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w czołowych ośrodkach badawczo-rozwojowych,firma IT lub zasilą administrację rządową.

Magdalena Ziółek

Cały tekst dostępny jest na stronie Uniwersyteckie.pl