Data publikacji w serwisie:

Biolodzy ze Startem

Doktor Maja Szymańska-Lejman i Wojciech Dzięgielewski jako jedyni badacze z UAM otrzymali w 2023 roku stypendium Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wyróżnienie jest przyznawane wybitnym młodym naukowcom, którzy mają na swoim koncie znaczące osiągnięcia. Niewątpliwie są nimi publikacje w renomowanych czasopismach, jak „Nature Communications” i „PNAS”, będące rezultatem nowatorskich badań nad procesem mejozy oraz crossing-over u roślin.

Praca stypendystów koncentruje się na rozwoju innowacyjnych metod, które pozwalają na precyzyjne identyfikowanie miejsc zachodzenia crossing-over z wysoką rozdzielczością. Wyjaśnijmy, że zjawisko to odgrywa istotną rolę w dziedziczeniu pożądanych cech organizmów rozmnażających się płciowo. Celem badań prowadzonych w laboratorium jest zrozumienie i manipulacja tym procesem, prowadzące do selekcjonowania cech korzystnych z ekonomicznego punktu widzenia.

Odkrycia młodych badaczy i całego zespołu mają znaczenie w kontekście przyszłości światowego rolnictwa. Globalna populacja ludzi stale rośnie, podczas gdy powierzchnia gruntów rolnych maleje z powodu urbanizacji. Również zmiany klimatu, w tym susze, powodują mniejsze zbiory. Konieczne jest zwiększenie efektywności produkcji żywności – badania poznańskich biologów mogą przyczynić się do rozwoju nowych, inteligentnych strategii hodowli roślin i zwiększenia plonów.

Czytaj więcej na Uniwersyteckie.pl: Biolodzy ze Startem