Data publikacji w serwisie:

Centrum Zaawansowanych Technologii UAM wczoraj i dziś

Centrum Zaawansowanych Technologii UAM jest jednostką ogólnouczelnianą zlokalizowaną na terenie Kampusu Morasko. Prowadzi multidyscyplinarne badania podstawowe i stosowane głównie w takich dyscyplinach jak nauki chemiczne i biologiczne oraz inżynieria materiałowa.

Badania koncentrują się na syntezie, poznaniu struktury i właściwości fizykochemicznych oraz zastosowaniach materiałów o specyficznych i pożądanych cechach, a także na drugim filarze badawczym centrum, jakim są badania biomateriałów i inżynieria biomedyczna. Jednostka ma unikalną aparaturę badawczą oraz doświadczoną kadrę naukową i stanowi zaplecze do wdrażania wyników badań do gospodarki, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także kształcenia dla jej potrzeb na poziomie nieodbiegającym od standardów międzynarodowych. To nowoczesny ośrodek, stanowiący most łączący naukę i gospodarkę.

W skład CZT wchodzą: laboratoria chemiczne wraz z halami technologicznymi, laboratoria biotechnologiczne dysponujące nowoczesną zwierzętarnią i szklarnią, laboratorium unikalnej aparatury badawczej oraz sale seminaryjne i administracja.

Kadra naukowa centrum zorganizowana jest w ponad 20 zespołach badawczych (11 laboratoriów z chemii i technologii chemicznej oraz 8 z biotechnologii). W centrum znajdują się również laboratoria Technologii Języka i Mowy oraz Neuronauki Języka.

Czytaj więcej na Uniwersyteckie.pl: Centrum Zaawansowanych Technologii UAM wczoraj i dziś (autor tekstu: prof. Bronisław Marciniak)

Fot. Łukasz Gdak