Data publikacji w serwisie:

DARIAH-PL. Język i muzyka w laboratorium

Pomysł powołania międzywydziałowego Laboratorium do Analizy Muzyki, Mowy i Gestu na UAM narodził się we współpracy muzykologa prof. UAM Piotra Podlipniaka oraz językoznawców prof. UAM Macieja Karpińskiego i prof. UAM Katarzyny Klessy.

– Naszym zamiarem było stworzenie laboratorium, które będzie zorientowane na badania porównawcze dwóch bardzo interesujących ludzkich zjawisk komunikacyjnych, jakimi są język naturalny i muzyka – mówi prof. Piotr Podlipniak. – Postanowiliśmy zbudować narzędzia komputerowe do analizy elementów strukturalnych obu zjawisk – wyjaśnia.

Abyśmy mogli zrozumieć, na jakiej zasadzie działają podobne narzędzia, musimy wiedzieć, że zarówno w strukturze muzyki, jak i języka naturalnego wyróżnić można kategorie dyskretne. W przypadku muzyki są to klasy wysokości dźwięków, interwały czy wartości rytmiczne, w przypadku języka – fonemy, morfemy, słowa. Kategorie te można „przełożyć” na formę cyfrową za pośrednictwem aplikacji komputerowych, powstających, tak jak i laboratorium, w ramach projektu DARIAH-PL.

Narzędzia cyfrowe projektuje i wykonuje informatyk Kamil Sieniawski we współpracy z grupą badawczą Instytutu Muzykologii i Wydziału Neofilologii: prof. Podlipniakiem, dr. Łukaszem Smoluchem, doktorantem Wojciechem Krzyżanowskim, dr Brygidą Sawicką-Stępińskią, dr hab. Ewą Jarmołowicz-Nowikow, prof. Karpińskim oraz prof. Klessą.

Obecnie badacze oraz informatycy tworzą bazę danych muzycznych, które mają symulować środowisko muzyczne współczesnego człowieka. Baza jest budowana na podstawie informacji pozyskanych z internetu, głównie z platformy YouTube.

– Nasze narzędzie pozwala zorientować się, które utwory muzyczne są częściej pobierane, a które rzadziej, co daje nam obraz statystyczny środowiska muzycznego, a po drugie pozwala ekstrahować z nagrań informacje strukturalne, czyli interwały muzyczne i wartości rytmiczne. Dodatkowo zespół informatyczny opracowuje oprogramowanie pozwalające obliczać, jak bardzo spodziewamy się następujących po sobie dźwięków muzyki, mowy, ale też gestów towarzyszących mowie – mówi prof. Podlipniak.

Czytaj cały artykuł na Uniwersyteckie.pl: DARIAH-PL. Język i muzyka w laboratorium

Na zdjęciu: prof. UAM Piotr Podlipniak, fot. Adrian Wykrota