Data publikacji w serwisie:

Doktoranci na Spitsbergenie

Właśnie zakończyła się interdyscyplinarna Szkoła Letnia „INTEGRATING BIOGEOSCIENCES IN STUDIES OF ARCTIC ECOSYSTEMS (IGLOO)” dla doktorantów i doktorantek Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych UAM. Szkoła odbyła się w okolicach centralnego Spitsbergenu i obejmowała prace terenowe, laboratoryjne oraz wykłady.

Doktoranci dzielnie pracowali od godzin porannych do późnej nocy, na co pozwalało zjawisko dnia polarnego. Nie przeszkadzały im kaprysy arktycznej pogody, jak silny wiatr i zimno przeplatane falami niespodziewanych upałów.

W ramach Szkoły uczestnicy zebrali setki prób glebowych oraz osadów słodkowodnych, dziesiątki okazów roślin naczyniowych, pobierali rdzenie lodowe, wykonali także część pomiarów związanych z planowanym na UAM monitoringiem środowiska arktycznego. Wzięli udział w wykładach specjalistów pracujących w Centrum Uniwersyteckim w Svalbardzie oraz zajęciach identyfikacji roślin naczyniowych. Obserwowali ssaki lądowe oraz morskie, a także przyglądali się wpływowi lodowców na funkcjonowanie ekosystemów morskich i lądowych oraz kształtowanie krajobrazu.

Szkoła pozwoliła doktorantom zapoznać się z trudnościami pracy w terenie oraz pokazała, jak wrażliwa jest Arktyka na zachodzące zmiany klimatu i jaką rolę odgrywa ten obszar na naszej planecie.

Organizatorem szkoły był prof. UAM Krzysztof Zawierucha, który wspólnie z dr. hab. Łukaszem Grewlingiem prowadzili zajęcia terenowe.

Szkoła finansowana była w ramach ID UB UAM 066/20/UAM/0001 oraz 066/20/UAM/0006.

Fot. Łukasz Grewling, Małgorzata Niśkiewicz