Data publikacji w serwisie:

Dr Dorota Łuczak. Doświadczyć dzieła sztuki

Doktor Dorota Łuczak z Instytutu Historii Sztuki jest pomysłodawczynią i realizatorką pionierskich na naszej uczelni zajęć poświęconych udostępnianiu sztuki osobom z niepełnosprawnościami wzroku. Pani doktor swój projekt realizowała w ramach grantu Uniwersytet Jutra.

Seminarzyści – studenci studiów magisterskich na kierunku historia sztuki – w ramach zajęć fakultatywnych mieli możliwość uczestniczenia w cyklu warsztatów i spotkań ze specjalistami-praktykami, na których poznawali techniki pozwalające osobom niewidzącym i niedowidzącym doświadczać dzieł sztuki wizualnej.

Mówi dr Dorota Łuczak:

– Ten projekt stanowił pewne dopełnienie zagadnień, które już od kilku lat wprowadzam na swoich zajęciach. Wcześniej skupiałam się na zjawiskach w sztuce nowoczesnej i współczesnej, w przypadku których dzieła w sposób wyjątkowy skłaniają widzów do percepcji wielozmysłowej. Naukowo zawsze interesowało mnie pytanie: w jaki sposób sztuki wizualne mogą przekraczać odbiór wzrokowy i oddziaływać na pozostałe zmysły.

Czytaj dalej na Uniwersyteckie.pl: Dr Dorota Łuczak. Doświadczyć dzieła sztuki

fot. Adrian Wykrota