Data publikacji w serwisie:

Dr Marcin Runowski uczula czujniki

Są już pierwsze efekty współpracy dr. Marcina Runowskiego z Zakładu Ziem Rzadkich Wydziału Chemii UAM z grupą badawczą Spektroskopii Optycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu La Laguna w Hiszpanii. Jej wynik zaprezentowano w Advanced Materials Technologies.

To tam ukazała się praca, dokumentująca odkrycie nowej, nieznanej metody monitorowania ultra niskiego ciśnienia (próżni) w makro i mikro-skali, przy pomocy spektroskopii luminescencyjnej.

Naukowcy dowodzą, że obniżając wartość ciśnienia zwiększa się lokalnie temperaturę próbki, nie w całym układzie, tylko małym obszarze, do którego dochodzi wiązka lasera.

Do odkrycia doszło przypadkiem, w trakcie sesji pomiarowej na Uniwersytecie La Laguna w Hiszpanii. Dr Runowski gościł wtedy w grupie prof. Inocencio R. Martína i Victora Lavina w ramach stażu po doktoracie i prowadził badania nad pewną szczególną grupą funkcjonalnych nanomateriałów domieszkowanych jonami lantanowców.

Materiały te nazywane są przez badaczy termometrami luminescencyjnymi, ponieważ ich widmo emisji zmienia się pod wpływem temperatury. - Badaliśmy właściwości luminescencyjne nanomateriałów w temperaturze ciekłego helu – opowiada dr Runowski. - Badane materiały z odpowiednio dobraną domieszką jonów lantanowców normalnie mogą wykazywać efekt „konwersji energii w górę”, czyli po wzbudzeniu promieniowaniem podczerwonym z zakresu bliskiej podczerwieni (NIR) pojawia się np. emisja zielonego światła. Okazało się jednak, że kiedy je wzbudzaliśmy, to emisja zielona znikała i pojawiała się nagle czerwona. Na początku nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Zastanawialiśmy się, czy jest to promieniowanie ciała doskonale czarnego generowane przy małej mocy wzbudzenia? W końcu zrozumieliśmy, że kiedy w układzie była wytwarzana próżnia, to materiał zaczynał świecić na czerwono, ponieważ się grzał. W otoczeniu ultra niskich temperatur jego lokalna temperatura przekraczała tysiąc stopni, emitując promieniowanie termiczne.

Magdalena Ziółek

Więcej na temat odkrycia dr. Runowskiego na: https://uniwersyteckie.pl/nauka/dr-marcin-runowski-uczulic-czujniki