Data publikacji w serwisie:

Ekologiczne kursy dla wszystkich od UAM

Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach realizuje projekt w ramach którego będzie można wziąć udział w kursach e-learningowych. Przygotowano sześć kursów edukacyjnych typu MOOC (Massive Open Online Courses), czyli otwartych i bezpłatnych dla wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i kompetencji.

Dostępne kursy to:

  • Jakość wód powierzchniowych i jej ocena metodą bioindykacji

autor kursu: prof. dr hab. Mariusz Pełechaty

informacje o kursie: link

  • Naturalne i antropogeniczne czynniki sprzyjające eutrofizacji jezior

autorka kursu: prof. UAM dr hab. Renata Dondajewska-Pielka

informacje o kursie: link

  • Środowisko przyrodnicze na cyfrowo (kurs dla zastosowań edukacyjnych)

autor kursu: dr Lech Kaczmarek

informacje o kursie: link

  • Środowisko przyrodnicze na cyfrowo (kurs dla zastosowań w planowaniu przestrzennym)

autor kursu: dr Lech Kaczmarek

informacje o kursie: link

  • Lokalne i globalne zagrożenia środowiska

autorka kursu: mgr Marta Jaśkiewicz

informacje o kursie: link

  • Czytanie rzeźby terenu

autorzy kursu: mgr Marta Jaśkiewicz, dr Lech Kaczmarek, dr Michał Lorenc

informacje o kursie: link

Kursy rozpoczynają się od 3. listopada 2020 i będą trwały przez 5 tygodni.

Można zapisywać się na stronie projektu: https://jeziory-mooc.home.amu.edu.pl

Przewidywana jest także druga edycja kursów jesienią 2021 roku.

Zapraszamy do udziału!


Kursy realizowane są w wyniku rozstrzygnięcia konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 "Kurs na MOOC”. Tytuł projektu realizowanego przez Stację Ekologiczna UAM w Jeziorach to "Zmienność środowiska przyrodniczego na mapach cyfrowych i w danych terenowych MOOCne kursy e-learningowe Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach”.