Data publikacji w serwisie:

Grenlandia: turystyka a zrównoważony rozwój

Dr Magdalena Kugiejko z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM prowadzi badania nad rozwojem turystyki na Grenlandii. W ramach międzynarodowego projektu pt. „Zapewnienie zrównoważonego rozwoju w rozwijającej się branży turystycznej Grenlandii”, we współpracy z norweskim Instytutem Badań Obszarów Wiejskich i Regionalnych Ruralis oraz Uniwersytetem Ilisimatusarfik, badaczka analizuje wpływ rosnącego ruchu turystycznego na środowisko i gospodarkę wyspy.

Naukowczyni z UAM, wspólnie z dr Pią Otte z norweskiego Instytutu Badań Obszarów Wiejskich i Regionalnych Ruralis, dążą do odpowiedzi na pytanie, czy rosnąca turystyka Grenlandii może być zrównoważona. Uczone ściśle współpracują z profesorem Gesturem Hovgaardem z Uniwersytetu Ilisimatusarfik.

Badania koncentrują się na zwiększonym ruchu turystycznym w regionie Arktyki i sprawdzają wpływ tej zmiany zarówno jako wyzwanie środowiskowe, jak i szansę na rozwój tego sektora.

– Grenlandia realizuje ambitną strategię mającą na celu zwiększenie turystyki i wdrożyła szereg środków mających na celu wspieranie wzrostu w tym sektorze, w tym trzy nowe lotniska, które sprawią, że będzie bardziej dostępna i przystępna cenowo dla turystów i prawdopodobnie radykalnie zmieni cały krajobraz turystyczny. Jednak stawia to również nowe wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju grenlandzkiego sektora turystycznego. W naszych badaniach planujemy skupić się na południowo-zachodniej Grenlandii i przeprowadzimy badania terenowe (…), aby zidentyfikować możliwości i ograniczenia rozwoju turystyki w odniesieniu do turystyki zrównoważonej – tłumaczy badaczka.

Dr Magdalena Kugiejko uczestniczyła także w roli prelegentki w spotkaniu organizowanym przez Uniwersytet Ilisimatusarfik, Ruralis i UA, które skupiało się na wyzwaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem i możliwości rozwoju turystyki na Grenlandii.