Data publikacji w serwisie:

Jaskółcze ziele może pomóc w walce z COVID-19

Już jakiś czas temu naukowcy badający glistnik jaskółcze ziele odkryli, że związki protoberberynowe (występujące w roślinie) działają przeciwwirusowo. Duet badaczy postanowił sprawdzić, czy działanie to jest równie skuteczne w przypadku wirusa SARS-CoV-2.

Za pomocą dokowania molekularnego sprawdzą, czy związki protoberberynowe mogą przyłączać się do białek wirusowych, które są zaangażowane w proces replikacji wirusa.

Będą chcieli również zbadać, czy związki, o których mowa wpłyną na wnikanie cząsteczek wirusa SARS-Cov-2 do komórek. Uzyskają wtedy wiedzę o pierwszym etapie infekcji wirusowej.

W kolejnym etapie projektu biolodzy zbadają czy związki protobeberynowe oddziałują z charakterystycznymi strukturami znajdującymi się w genomie wirusów. Struktury występują u wirusów typu DNA, ale też typu RNA, jakimi są koronawirusy. Mogą one wpływać na replikację oraz brać udział w ekspresji genów. Jeśli uda się wykazać, że związki protoberberynowe poprzez oddziaływania z G-kwadrupleksami mogą blokować replikację wirusa i ekspresję wirusowych genów, będzie to duży krok w poszukiwaniu  środka terapeutycznego.

Badania prowadzone są w ramach grantu. Dr Alicja Warowicka i prof. Robert Nawrot zgłosili projekt w konkursie ogłoszonym przez rektora UAM na najlepsze projekty dotyczące COVID-19. W badania zaangażowana jest dr hab. Justyna Broniarczyk z Pracowni Wirusologii Molekularnej. Ma ona doświadczenie w pracy z cząstkami pseudowirusowymi, które służą w doświadczeniach jako model. Nad całością czuwa prof. Anna Goździcka-Józefiak.

Przeczytaj więcej o badaniach w Życiu Uniwersyteckim, w artykule Ewy Konarzewskiej-Michalak.