Data publikacji w serwisie:

Michał Sulik. Iwermektyna na zdrowie

Nowa odsłona iwermektyny, opracowana przez mgr. Michała Sulika, to prawdziwa rewolucja w zwalczaniu groźnych chorób pasożytniczych. Doktorantowi ze Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych UAM udało się zsyntezować pochodne tej substancji, które są aż 230 razy skuteczniejsze w eliminowaniu pasożytów wywołujących trypanosomatozę afrykańską oraz aktywniejsze w walce z malarią.

Magister Michał Sulik jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych na Wydziale Chemii UAM. Pracę doktorską realizuje pod opieką naukową prof. Adama Huczyńskiegoprof. UAM Michała Antoszczaka w Zakładzie Chemii Medycznej. Badania prowadzone w zespole prof. Adama Huczyńskiego są skoncentrowane przede wszystkim na modyfikacjach chemicznych związków o udowodnionej aktywności biologicznej, mających na celu otrzymanie nowych kandydatów na leki. Tego rodzaju prace badawcze są odpowiedzią na największe wyzwania współczesnej nauki i medycyny, mają pomóc w walce z chorobami nowotworowymi, pasożytniczymi oraz bakteryjnymi, a także zmaganiach z lekoopornością wielolekową.

Jednym ze związków chemicznych, który w ostatnim czasie wzbudził zainteresowanie zespołu prof. Adama Huczyńskiego, jest iwermektyna. Związek ten nazywany jest „cudownym lekiem” (taki status mają także aspiryna i penicylina); za jego odkrycie w 2015 roku została przyznana Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Iwermektyna znajduje się obecnie na „Liście leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia” i jest szeroko stosowana nie tylko w medycynie, ale również w weterynarii w zwalczaniu wielu chorób pasożytniczych.

Michał Sulik w listopadzie 2023 roku zakończył kierowanie Diamentowym Grantem, którego założeniem była synteza pochodnych iwermektyny o wyższym indeksie terapeutycznym od struktury wyjściowej. Przełomowym momentem w trakcie realizacji projektu okazało się odkrycie nieznanej wcześniej reakcji przegrupowania iwermektyny, co otworzyło drogę do otrzymania obszernej biblioteki pojedynczo i podwójnie modyfikowanych pochodnych. Wszystkie nowo zsyntetyzowane związki zostały zbadane we współpracy międzynarodowej z naukowcami uznanych jednostek badawczych z Wielkiej Brytanii i Portugalii pod kątem aktywności przeciwpasożytniczej. Wśród chorób modelowych znalazły się malaria – jedna z najniebezpieczniejszych chorób wywoływanych przez pasożyty ( > 600 tys. zgonów w 2021 roku), jak również trypanosomatoza afrykańska – stanowiąca śmiertelne zagrożenie dla mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej, Indii i krajów tropikalnych.

Czytaj dalej na Uniwersyteckie.pl: Michał Sulik. Iwermektyna na zdrowie

Fot. Władysław Gardasz