Data publikacji w serwisie:

Motywować do zachowań prozdrowotnych. Jak skutecznie?

Żyjemy w czasach wyjątkowych. W cieniu epidemii, a sytuacja wciąż jest dynamiczna. Nic dziwnego, że badacze interesują się ludzkimi zachowaniami. Prof. Grzegorz Króliczak z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM jest współautorem takich badań.

Praktykowane są dwie ścieżki walki z pandemią COVID-19. Pierwszą z nich są wprowadzane restrykcje, a drugą poszukiwania skutecznych leków oraz szczepionek.

Międzynarodowy zespół badaczy sugeruje jeszcze trzecie rozwiązanie, które skupia się na rozpoznawaniu i modyfikacji postaw poprzez motywowanie zachowań prozdrowotnych. Naukowcy postanowili przeprowadzić ankietę. Respondenci nie tylko odpowiadali na pytania, ale wykonywali też drobne zadania. Uczestniczyło około 3 tysiące osób, które wypełniły ją w całości. Najliczniej odpowiedzieli mieszkańcy USA, Izraela, Polski i Niemiec.

Analiza wyników ankiety sprawiła, że badacze mogą wskazać trzecią drogę walki z pandemią. Działania takie jak:

  • omówienie negatywnych, konsekwencji niestosowania się do przepisów prozdrowotnych,
  • wprowadzenie dysonansu poznawczego (np. poprzez wskazanie niezgodności naszych przekonań z wiedzą fachową),
  • skupianie uwagi na konsekwencjach dla najbliższej rodziny, czy ludziach nam podobnych
  • otrzymanie porady po ocenie stanu zagrożenia

znacząco poprawia postawy prozdrowotne.

Badacze, którzy zajęli się tym zagadnieniem, pracują na co dzień w następujących jednostkach: Uniwersytet w Hajfie (Izrael), Uniwersytet z Princeton (USA), UAM, Uniwersytet Techniczny w Monachium oraz Uniwersytet Koloński. Liderem tego przedsięwzięcia i głównym autorem korespondencji jest prof. Ilan Fischer z Uniwersytetu w Hajfie. Za nadzorowanie części polskiej odpowiedzialny był prof. Króliczak, który również miał udział w interpretacji wyników, przygotowaniu części manuskryptu i redakcji jego ostatecznej wersji.

Artykuł został opublikowany przez Royal Society Open Science.