Data publikacji w serwisie:

Obcojęzyczne programy studiów doktoranckich na Wydziale Biologii UAM

Obcojęzyczne programy studiów doktoranckich na Wydziale Biologii UAM ułatwiają przyszłym naukowcom zawodowy start, a uniwersytetowi zapewniają wyższy poziom umiędzynarodowienia.

Powstanie anglojęzycznych programów było możliwe dzięki dwóm projektom, na które Wydział Biologii pozyskał dofinansowanie z programu Power (EFS) w wysokości blisko 12 mln złotych. Z programów korzystają nie tylko doktoranci z zagranicy, ale również ci pochodzący z Polski. Wysokie kompetencje językowe ułatwią im np. starania o stanowisko postdoca za granicą. - Absolwenci takich studiów są bardziej zaradni i mobilni. Sama współpraca między doktorantami z Polski i z zagranicy jest wartościowa - tworzą oni zwartą grupę, wzajemnie się wspierają - dr Karolina Cerbin z Biura Obsługi Wydziału Biologii.

Prof. Agnieszka Ludwików, kierownik studiów doktoranckich Wydziału Biologii i dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych podkreśla, że dzięki projektom poziom umiędzynarodowienia w ramach studiów doktoranckich nie odbiega od standardów europejskich. Trend przyjmowania wielu doktorantów z zagranicy w naukach biologicznych utrzymuje się też w szkole doktorskiej.

“Powery” znacząco wzmocniły mobilność przyszłych naukowców dotyczącą zarówno wyjazdów na konferencje, jak i na zagraniczne staże. Dzięki obu grantom pozyskano także środki na stypendia motywacyjne. Jest ono bardzo istotne dla osób, które nie są uprawnione do otrzymywania stypendiów doktoranckich. Jeśli nie pozyskali środków na badania z grantów ich sytuacja finansowa często powodowała przedłużenie realizacji doktoratu, a nawet prowadziła do rezygnacji ze studiów doktoranckich. Z tej formy wsparcia skorzystały cztery roczniki doktorantów - łącznie 110 osób.

Ewa Konarzewska-Michalak

Więcej o projektach na www.uniwersyteckie.pl.