Data publikacji w serwisie:

Prof. Maciej Musiał laureatem Nagród Naukowych POLITYKI 2020

Prof. Maciej Musiał z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został laureatem Nagród Naukowych POLITYKI 2020 w kategorii Nauki Humanistyczne.

Prof. Maciej Musiał bada relacje między człowiekiem a automatami i robotami, które odgrywają coraz większą rolę we współczesnej kulturze. W swojej pracy stara sie znaleźć odpowiedzi na m.in. pytania: Jak będzie wyglądała przyszłość? Czy roboty pozbawią nas zdolności do zawierania wartościowych relacji z ludźmi? Czy wspólny z maszynami świat społeczny uszczęśliwi ludzi? Czy zmieni się pojmowanie rzeczywistości i samych siebie?

Zwieńczeniem dotychczasowego dorobku naukowca jest książka pt. „Enchanting Robots: Intimacy, Magic and Technology”, która ukazała się w ubiegłym roku w prestiżowym wydawnictwie Palgrave Macmillan.

Jak czytamy w Polityce: Badania dr. hab. Macieja Musiała pozwalają też lepiej rozumieć współczesną kulturę, a zarazem występujące w jej ramach napięcia pomiędzy refleksyjnym i emocjonalnym nastawieniem człowieka do świata. Prowadzone przez niego rozważania dążą do rzetelnego zrekonstruowania różnych punktów widzenia na daną sprawę i zestawienia ze sobą różnych perspektyw.

Zobacz wypowiedź prof. Maciej Musiała w związku z nagrodami Polityki