Data publikacji w serwisie:

Prof. UAM Krzysztof Stachowiak. „Postkolonialna zemsta”

Indyjska kinematografia coraz chętniej korzysta z europejskich scenerii. Prof. UAM Krzysztof Stachowiak z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej bada, w jaki sposób produkcje filmowe kształtują nasze wyobrażenia o miejscach oraz tworzą powiązania kulturowe i ekonomiczne między Indiami a Europą.

– Od ponad 10 lat zajmuję się gospodarczą rolą kultury i jej wpływem na rozwój lokalny i regionalny. W swych badaniach doszedłem do momentu, w którym stwierdziłem, że trzeba je pogłębić, by zrozumieć, jak sektor kultury oddziałuje na ożywienie miast i regionów – przyznaje prof. Stachowiak. – W ostatnich latach skupiłem się na branży filmowej i filmie, który istotnie kształtuje nasz obraz świata. Tzw. geografia wyobrażona jest koncepcją, która opisuje i wyjaśnia, jak powstają kulturowe reprezentacje i zapisy miejsc oraz jak wytwarzane i utrwalane są stereotypowe, często zniekształcone i uproszczone wyobrażenia innych miejsc i kultur. W 2017 roku przystąpiliśmy do europejskiego konkursu EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities), proponując zbadanie wpływu filmu na relacje społeczno-gospodarcze między Europą i Indiami. Wystartowaliśmy w międzynarodowym konsorcjum wraz z partnerami ze Szwajcarii, Finlandii, Słowenii oraz Indii i znaleźliśmy się wśród nielicznych, którzy otrzymali dofinansowanie – opowiada.

FilmInd to unikalny projekt, który badał relacje pomiędzy miejscem i przestrzenią w filmie oraz rolę, jaką branża filmowa odgrywa w tworzeniu powiązań kulturowych i ekonomicznych między Indiami i Europą. Pomysł od początku był interdyscyplinarny, bo łączył nauki geograficzne, polityczne, o turystyce i filmoznawstwo. Oprócz naszego rozmówcy w projekcie brali udział dr inż. Malwina Balcerak (WGSEiGP UAM) oraz prof. Marcin Adamczak z Wydziału Kulturoznawstwa i Antropologii UAM.

Czytaj dalej na Uniwersyteckie.pl: Prof. UAM Krzysztof Stachowiak. „Postkolonialna zemsta”

Fot. Adrian Wykrota