Data publikacji w serwisie:

SoilSpot - trzeci uniwersytecki spin-off

SoilSpot z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych to trzeci w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu spin-off realizujący założenia synergii nauki z biznesem. Główną ideą spółki jest wprowadzenie na rynek geologiczno-inżynierski autorskich rozwiązań dotyczących zintegrowanych modeli podłoża budowlanego.

Wachlarz prac oferowanych przez uniwersytecki spin-off jest bardzo szeroki: prowadzi od podstawowych analiz gruntu, przez zaawansowane badania cech wytrzymałościowo-odkształceniowych do modeli typu H-S, po geostatystyczne modele podłoża budowlanego i analizę ryzyka.

Prezeską projektu jest dr inż. Katarzyna Stefaniak. W działaniach spółki wspiera ją prof. UAM inż. Jędrzej Wierzbicki. Razem stanowią doskonały zespół mający za sobą 30 lat doświadczenia akademickiego i wieloletnią obecność na rynku usług geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich. Założyciele są członkami międzynarodowych stowarzyszeń ISSMGE oraz ASTM oraz autorami setek opracowań branżowych i publikacji naukowych z zakresu geotechniki.

Pomysły od lat rozwijane naukowo, czyli zintegrowane geoinżynierskie modele budowy podłoża, po analizie współczesnych potrzeb inżynierii budowlanej, zmierzają w kierunku komercjalizacji.

Więcej o spółce i jej założycielach, a także proponowanych rozwiązaniach, można znaleźć w Życiu Uniwersyteckim.

Fot Łukasz Gdak