Data publikacji w serwisie:

Światło w ekstremach. Prof. UAM Marcin Runowski

Prof. UAM Marcin Runowski z Wydziału Chemii UAM w swojej codziennej pracy badawczej zajmuje się opracowywaniem czujników ciśnienia oraz temperatury, opartych na lantanowcach. Badania mają na celu stworzenie czujników zdolnych działać w niespotykanym dotąd, bardzo szerokim zakresie ciśnień  – od 10-5 bar do nawet 105 bar. Dzięki nim możliwe będzie m.in. łatwiejsze mierzenie temperatury np. w celu wykrycia zmian nowotworowych.

Prof. Runowski jest laureatem grantu NCN Sonata BIS, w ramach którego będzie kontynuował projekt zatytułowany „Opracowanie nowych manometrów i termometrów optycznych opartych o lantanowce, działających w warunkach ekstremalnych ciśnienia i temperatury”.

Profesor dał się poznać z dobrej strony naukowej już niejednokrotnie. Niewątpliwym sukcesem naukowca z UAM jest opracowanie pierwszej na świecie metody wykrywania próżni przy użyciu spektroskopii luminescencyjnej, co pozwoli na wykorzystanie opracowywanych czujników niskiego ciśnienia do badań poziomu próżni. Czujniki takie mogą znaleźć zastosowanie na przykład do bezkontaktowego (optycznego) monitorowania ciśnienia (stężenia) różnych gazów w danym układzie, w technologiach kosmicznych, jak również w nowoczesnych metodach generowania i konwersji energii światła na ciepło i energię elektryczną.

W trakcie ostatnich dwóch lat główny nurt badań prof. Runowskiego dotyczył opracowania innowacyjnych wysoce czułych optycznych sensorów i nanoczujników wysokiego ciśnienia oraz temperatury, opartych na związkach chemicznych na bazie lantanowców, wykazujących świecenie w zakresie ultrafioletu, światła widzialnego i bliskiej podczerwieni. Dzięki nim w przyszłości możliwe będzie łatwiejsze mierzenie między innymi temperatury w warunkach biologicznych na przykład w celu wykrywania zmian nowotworowych w organizmie, w procesach katalitycznych, w optoelektronice i mikroelektronice, jak również monitorowanie ciśnienia w warunkach ekstremalnych, naprężeń w wielkich konstrukcjach, symulowania procesów zachodzących wewnątrz planet, warunków panujących w kosmosie etc.

Czytaj dalej na Uniwersyteckie.pl: Prof. UAM Marcin Runowski. Lantanowce nam pomogą

Fot. Adrian Wykrota