Data publikacji w serwisie:

W pogoni za motylami. Dr Jacek Wendzonka

Duża część europejskich motyli zagrożona jest wyginięciem, zwłaszcza tych związanych z wilgotnymi siedliskami. Brakuje roślin, na których żerują gąsienice motyli. – Nie ma roślin żywicielskich, nie ma motyli – mówi dr Jacek Wendzonka, pracownik Zbiorów Przyrodniczych (jednostki na Wydziale Biologii UAM). – Naszą rolą jako jednostki jest gromadzenie, zabezpieczanie i udostępnianie zbiorów do celów naukowych i dydaktycznych. Prowadzimy też badania na różnych grupach organizmów, zbieramy również dane o motylach podczas badań terenowych – informuje dr Wendzonka

W Polsce mamy ponad 3000 gatunków motyli, w tym 165 dziennych. „Nawet w tej grupie odkrywamy nowe dla Polski gatunki, w ubiegłym roku stwierdzono bielinka Pieris mannii” – zwraca uwagę dr Jacek Wendzonka z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu.

Duża część europejskich motyli jest zagrożona wyginięciem, zwłaszcza te związane z wilgotnymi siedliskami. Powodem są nie tylko zmiany klimatu, ale przede wszystkim – jak tłumaczy dr Wendzonka – wyłączanie siedlisk (pod zabudowę, drogi, itp.) i ich przekształcanie związane z gospodarką (w tym leśną i rolnictwem).

Wielkopolska boryka się z problemem wysychania siedlisk od ponad 50 lat, co prowadzi do degradacji ekosystemów i zmian w roślinności. „Jest to zespół procesów nazywany stepowieniem Wielkopolski, przy czym nie jest to zamiana siedlisk w stepy jako siedliska naturalne, tylko degradacja siedlisk” – tłumaczy w rozmowie z serwisem Nauka w Polsce dr Wendzonka.

Motyle w postaci larw są zależne od roślin, na których żerują. Gatunki związane z wilgotnymi siedliskami cierpią najbardziej, ponieważ zmiany te wpływają na dostępność ich roślin żywicielskich. „Najbardziej dotknięte są tu motyle siedlisk wilgotnych: torfowisk niskich i wysokich oraz wilgotnych łąk w obniżeniach terenu i w dolinach rzecznych. Wiele tych miejsc to tzw. siedliska naturowe programu Natura 2000, objęte ochroną systemową w Europie” – podaje entomolog.

Czytaj cały tekst: Entomolog: w ochronie motyli fundamentalna jest ochrona ich siedlisk

Autor: Anna Mikołajczyk-Kłębek, Nauka w Polsce

Fot. Martyna Płaczek