Data publikacji w serwisie:

Węgiel z lodowców

W Nature Geoscience opublikowano nowe wyniki badań nad obiegiem węgla w przyrodzie.  Wziął w nich udział prof. Witold Szczuciński z UAM.

- Węgiel ma kluczowe znaczenie dla kształtowania klimatu Ziemi. Co z nim jednak mają wspólnego lodowce? Otóż lodowce erodują skały i transportują je do fiordów - wyjaśnia prof. Witold Szczuciński. - Skały te, zwłaszcza skały osadowe, zawierają często węgiel, który wody z topniejących lodowców niosą do morza. Do niedawna uważano jednak, że węgiel ten (zwany petrogenicznym) nie jest wykorzystywany przez organizmy i zostaje pogrzebany z osadami na dnie fiordów, nie wpływając istotnie na bilans węgla w morzach i co za tym idzie również w atmosferze. Najnowsze wyniki badań, opublikowane w Nature Geoscience przez niemiecko-norwesko-polski zespół naukowców (Manuel Ruben, Gesine Mollenhauer i  współautorzy) wskazują, że mikroby żyjące w osadach na dnie fiordów mogą jednak wykorzystywać petrogeniczny węgiel dla swoich potrzeb, powodując jego ponowne włączenie w biologiczny obieg węgla a co za tym idzie zwiększając pulę węgla w morzach i atmosferze - dodaje naukowiec z UAM.

Badania wykonane były w oparciu o rdzenie osadów pobrane z dna fiordu Hornsund (Spitsbergen). Badacze wykorzystywali rdzenie osadów datowane przy użyciu izotopów 137Cs i 210Pb oraz całe spektrum badań różnych form węgla, jego związków i składu izotopowego. Badania te częściowo finansowane były przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu kierowanego przez Witolda Szczucińskiego z Pracowni Geozagrożeń, Instytut Geologii UAM.

Artykuł można przeczytać na stronie: https://www.nature.com/articles/s41561-023-01198-z

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048