Data publikacji w serwisie:

Zobacz zbiory przyrodnicze zgromadzone na UAM

Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu prowadzi projekt AMU Nature Collections (AMUNATCOLL) polegający na digitalizacji zbiorów przyrodniczych będących w posiadaniu uniwersytetu. Dzięki projektowi dostęp do kolekcji będzie miał każdy zainteresowany - wystarczy urządzenie podłączone do Internetu.

Digitalizacji poddane zostaną 54 kolekcje roślin, grzybów i zwierząt oraz 12 kolekcji specjalistycznych i ikonograficznych, które w efekcie staną się największą w Polsce cyfrową bazą danych prezentujących różnorodność biologiczną wielu regionów świata.

Baza eksponatów będzie spójna ze standardami międzynarodowymi Global Biodiversity Information Facility (GBIF) i pozwoli na dostęp do zbiorów użytkownikom z całego świata.

Projekt zakończy się w lipcu 2021 roku, jednak już teraz można oglądać wybrane okazy.

Dzięki stronie na Facebook’u Zbiory przyrodnicze Wydziału Biologii UAM obejrzeć można zdjęcia i poznać ciekawostki przyrodnicze z kolekcji UAM.

Przykładem dostępnym na FB są zdjęcia częściowo zachowanego Zielnika Herbarium Vivum, prawdopodobnie z XVIII/XIX wieku. Zobaczyć można także wybrane okazy z zielnika wątrobowców, w którym finalnie znajdzie się 42 tysiące torebek zielnikowych, czy kilka zdjęć wyjątkowej kolekcji oologicznej (liczącej ponad 3000 jaj ptasich, w tym ponad 200 gatunków krajowych ptaków lęgowych).

Zachęcamy do odwiedzania i polubienia profilu Zbiory przyrodnicze Wydziału Biologii UAM