Data publikacji w serwisie:

Centrum badań nad wyzwaniami ekologicznymi i energetycznymi

W Sali Lubrańskiego Collegium Minus zainaugurowało swoją działalność AMU Research Centre for Energy and Environmental Challenges. Centrum powstało przy Szkole Nauk Humanistycznych UAM z inicjatywy prof. Aleksandry Lis-Plesińskiej i dr Małgorzaty Zofii Kowalskiej z Instytutu Antropologii i Etnologii UAM i będzie prowadzić badania nad wyzwaniami ekologicznymi i energetycznymi.

– Było to dość naturalne, że na naszym uniwersytecie takie centrum powstało – tłumaczyła w trakcie spotkania prof. Lis-Plesińska. To w zasadzie było kwestią czasu. Na UAM od wielu lat prowadzone są badania w tych obszarach przez przedstawicieli wielu dyscyplin: biologów, hydrobiologów, przedstawicieli nauk o Ziemi czy nauk społecznych i humanistycznych.

Jak zaznaczyła naukowczyni, w jej rodzimym instytucie różne projekty badawcze, które dotyczą transformacji energetycznej, problemów środowiskowych i związanych z nimi wyzwań klimatycznych, realizowane są już od ponad 10 lat.

Jak się okazuje, cichymi bohaterami sukcesu, jakim było powołanie AMU Research Centre for Energy and Environmental Challenges, byli też studenci z Instytutu Antropologii i Etnologii, bo to oni najskuteczniej zachęcili badaczki do sfinalizowania pomysłu na centrum.

– Nasi studenci od bardzo dawna podejmują w swoich pracach tematy związane z ekologią i transformacją energetyczną. Wiemy też, że dobro naszej planety leży im na sercu, ponieważ wielu z nich oprócz studiów na naszym uniwersytecie podejmuje też działania aktywistyczne.

Prof. Lis-Plesińska dziękowała też dyrektorowi IAiE prof. Michałowi Buchowskiemu za „zachętę do sformalizowania wysiłków związanych z powstaniem centrum, a także prorektorowi prof. Rafałowi Witkowskiemu za „skuteczne wsparcie”.

Jak podkreślała naukowczyni, centrum ma ambicje działać w poprzek różnych dyscyplin, ponieważ nie można opisać tak złożonego zagadnienia jak ekologia za pomocą jednej dziedziny wiedzy. Z tego też powodu w skład rady programowej centrum weszli przedstawiciele wielu dyscyplin z UAM, ale także z innych jednostek badawczych w Polsce i na świecie.

W trakcie spotkania głos zabrała również dr Małgorzata Kowalska:

– Naszym celem jest stworzenie przestrzeni do interdyscyplinarnej dyskusji nie tylko w obrębie naszego uniwersytetu, ale również „na zewnątrz” – mówiła. Zależy nam, aby z debatą wyjść poza akademię i rozmawiać nie tylko w gronie akademickim.

Taki też był pomysł na debatę „Nauka i polityka dla klimatu”, która towarzyszyła otwarciu centrum.

– Pomysł na debatę był taki – mówiła dr Kowalska – aby w Światowym Dniu Ziemi do rozmowy o ekologii i zmianach klimatu zaprosić specjalistkę od polityki klimatycznej i energetycznej i naukowca, fizyka, który naukowo zgłębia te tematy.

W dyskusji udział wzięli dr Joanna Maćkowiak-Pander, prezeska zarządu Forum Energii i ekspertka ds. energetyki i klimatu, oraz prof. Szymon Malinowski, dyrektor Instytutu Geofizyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Autor tekstu: Magda Ziółek

Fot. W. Gardasz

Źródło: https://uniwersyteckie.pl/nauka/centrum-badan-nad-wyzwaniami-ekologicznymi-i-energetycznymi