Data publikacji w serwisie:

POZnaj UAM i dołącz do dyskusji: ochrona środowiska i zmiany klimatu oraz ich wpływ na nasze codzienne życie

24 maja (piątek) o godzinie 9:00 w Ogrodzie Botanicznym UAM (pawilon Ekspozycyjno-Dydaktyczny Ogrodu Botanicznego UAM) odbędzie się spotkanie z cyklu POZnaj UAM. Podczas spotkania naukowcy z UAM podzielą się swoją wiedzą na temat ochrony środowiska oraz zmian klimatu i ich wpływu na nasze codzienne życie.

Projekt POZnaj UAM to inicjatywa Młodzieżowej Rady Miasta Poznania pomyślana jako rozszerzenie projektu ukazującego Poznań – #POZnajMiasto. Tym razem partnerem w realizacji projektu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pomysłodawcom zależy na tym, by poznać specyfikę jednostek uniwersyteckich, ich rolę w mieście, a także różnorodność prowadzonych tam studiów. Otwieramy więc przestrzenie uniwersyteckie i zapraszamy młodych ludzi na spotkania z badaczkami i badaczami, aby rozmawiać o sprawach, które są dla młodzieży ważne.

Plan spotkania:

9:00 Prof. UAM dr hab. Krzysztof Skibski: powitanie młodzieży

9:10 Prof. Justyna Wiland-Szymańska: wystąpienie na temat Ogrodu Botanicznego

9:25 Prof. UAM Aleksandra Lis-Plesińska, Zmiany klimatu a zmiany miejskiej mobilności.

9:45 Dr Karolina Dziubata-Smykowska, Jak wydobycie węgla brunatnego w Polsce i ropy naftowej we Włoszech wpływa na środowisko naturalne tych krajów i życie ich mieszkańców.

10:05 Dr inż. Daniel Zawal, OZA czy OZE - co zostanie po betonie?

10:25 Panel dyskusyjny (paneliści - młodzież)

10:50 Zakończenie

Zapisy poprzez formularz:

www.mrm.poznan.pl/poznajuam