Data publikacji w serwisie:

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla Studentów UAM-Obywateli Ukrainy na rok akademicki 2023/2024

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM-Obywateli Ukrainy na rok akademicki 2023/2024.

Celem programu jest wsparcie studentów z Ukrainy, znajdujących się w trudnej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej. Spośród najlepszych studentów UAM pochodzących z Ukrainy (średnia ocen min. 4,5), Kapituła wyłoni 15 Laureatów.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka
 • CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4
 • Wniosek o stypendium (formularz poniżej)
 • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz poniżej)
 • Oświadczenie do celów rozliczeniowych (formularz poniżej)

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta swoich wydziałów (termin złożenia dla studentów określa Wydział).

Dziekani po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają zaopiniowane wnioski do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka w formie elektronicznej na adres e-mail prostudent@amu.edu.pl w terminie do 17 listopada 2023 r.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek o Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM będących obywatelami Ukrainy (.doc)
 2. Jan Kulczyk Scholarship for students of Adam Mickiewicz University in Poznań – Citizens of Ukraine Application Form (.doc)
 3. Oświadczenie do celów rozliczeniowych (.doc)
 4. Statement for tax purposes (.docx)
 5. Oświadczenie ws. przetwarzania danych osobowych (.doc)
 6. Regulamin przyznawania Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM-Obywateli Ukrainy (.pdf)
 7. Jan Kulczyk Scholarship award rules for students of Adam Mickiewicz University in Poznań – Citizens of Ukraine (.pdf)
 8. Klauzula informacyjna Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM-Obywateli Ukrainy – UAM (.pdf)
 9. Klauzula informacyjna Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM-Obywateli Ukrainy– Fundacja UAM (.pdf)