UCZELNIANE ORGANIZACJE STUDENCKIE

NAUKA – KULTURA – AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Uczelniane organizacje studenckie, wśród których dominują koła naukowe oraz ich sekcje, to jeden z integralnych elementów funkcjonowania Uniwersytetu. Niektóre spośród nich są rówieśnikami naszej Alma Mater, a więc ich historia liczy już ponad 100 lat. Obecnie w strukturze UAM działa ponad 200 kół naukowych, sekcji kół i innych podmiotów, pozwalających na realizację ponadprogramowych aktywności oraz pasji studenckich. Liczbę osób pracujących w licznych organizacjach śmiało szacować możemy w tysiącach. Z uwagi na długoletnią tradycję, wielkość oraz schemat organizacyjny naszej Uczelni staramy się utrzymywać maksymalny poziom niezależności i wolności ruchu studenckiego. Znajduje to swoje odzwierciedlenie zarówno w jego strukturze, jak i w zakresie aktywności badawczej, artystycznej czy społecznej podejmowanej przez środowisko skupione w organizacjach. W zależności od skali wydziału lub instytutu, w ramach którego funkcjonuje dana inicjatywa, oraz jej profilu naukowego, kulturalnego lub społecznego, organizacja działać może w dostosowanej do swojej specyfiki i potrzeb konfiguracji strukturalnej. Jest to szczególnie widoczne w wypadku studenckich organizacji naukowych, dominujących w tym typie aktywności. Część z nich funkcjonuje w ramach struktury jednopoziomowej, nie dzieląc się na mniejsze jednostki. Inne zaś – np. z uwagi na różnorodność reprezentowanej tematyki badawczej – rozbijają się dalej na sekcje tematyczne. Warto również zaznaczyć, że ta aktywność środowiska studenckiego UAM, która wychodzi poza ramy obligatoryjnego programu kształcenia, nie ogranicza się jedynie do zadań stricte naukowych, choć to właśnie z nimi jest głównie kojarzona. Koła realizują bowiem również działania o charakterze promocyjnym, skutecznie popularyzując konkretne nauki i kierunki studiów oraz samą Uczelnię. Nasze organizacje angażują się ponadto w wykonywanie zadań wynikających z tzw. trzeciej misji uczelni, czego przykładem są liczne i niezwykle różnorodne działania na rzecz społeczności lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Poza aktywnością skupioną w kołach naukowych studenci realizują się m.in. w sferze medialnej, doradczej czy artystycznej, czego przykładem są działające na UAM rozgłośnie radiowe i telewizyjne, czasopisma, zespoły teatralne czy poradnie studenckie.

Krajobraz organizacji studenckich obecnych w strukturze Uniwersytetu jest więc niezwykle złożony, różnorodny i dynamiczny. Liczba, profil, zakres działania kół i ich sekcji oraz pozostałych podmiotów życia studenckiego zmienia się w czasie. Ta stała tendencja doskonale współgra z dynamicznym i kreatywnym charakterem nie tylko samej nauki, ale także społeczeństwa oraz współczesnej kultury. Tak więc oferta organizacji studenckich nie stanowi bynajmniej katalogu zamkniętego. Powołanie nowego podmiotu – na przykład koła naukowego – jest też zadaniem stosunkowo prostym i niewymagającym dużego nakładu czasu. Całość formalności związanych z tym procesem opisana została klarownie w Zarządzeniu Rektora UAM nr 254/2021/2022 (jego treść oraz wzory wszystkich dokumentów koniecznych do założenia organizacji znajdziesz na końcu strony).

Jeśli więc czujesz, że Twoje pasje, Twoja energia, Twoja chęć działania w środowisku uniwersyteckim wykraczają poza sam program studiów, dołącz do naszych organizacji. A jeśli nie znajdujesz wśród nich takiej, która odpowiada Twoim pasjom badawczym, artystycznym czy społecznym – zostań twórcą nowej inicjatywy!

Uniwersytecki koordynator ds. kół naukowych

Prodziekan Wydziału Filozoficznego UAM ds. studenckich i organizacyjnych

Dr Mariusz Szynkiewicz

Dokumenty

Zarządzenie nr 254/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie uczelnianych organizacji studenckich Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 254/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie uczelnianych organizacji studenckich (295.7 KB)
Wzór informacji o powstaniu uczelnianej organizacji studenckiejObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wzór informacji o powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej (87.8 KB)
Wzór regulaminu uczelnianej organizacji studenckiejObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wzór regulaminu uczelnianej organizacji studenckiej (143.1 KB)
Wzór sprawozdania z działalności uczelnianej organizacji studenckiejObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wzór sprawozdania z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (108.0 KB)

>.