Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania

Oferta dla studentów

Psychologiczni konsultanci ds. trudności w procesie studiowania zapraszają studentów i doktorantów naszej uczelni, którzy doświadczają trudności w studiowaniu i chcieliby uzyskać wsparcie nakierowane na:

 • efektywne uczenie się i studiowanie,
 • nadrabianie ew. zaległości w studiach,
 • pokonywanie barier w studiowaniu wynikających z trudności natury poznawczej lub emocjonalno-motywacyjnej,
 • radzenie sobie ze stresem, m.in. w sytuacjach egzaminacyjnych,
 • skuteczne zarządzanie własnym czasem,
 • efektywne przygotowywanie pracy licencjackiej lub magisterskiej,
 • budowanie motywacji do studiowania,
 • rozwijanie kompetencji społecznych,
 • podejmowanie i realizowanie ambitnych wyzwań życiowych.

W trakcie konsultacji studenci mogą lepiej rozpoznać swoje preferencje i predyspozycje w zakresie efektywnego uczenia się. Studenci z pomocą konsultanta mają okazję wypracować odpowiednie, dostosowane do ich potrzeb metody opanowywania obowiązującego ich materiału studiów. Mogą też zapoznać się z wybranymi technikami uczenia się i wypróbować je w praktyce.
Konsultacje służą również budowaniu motywacji do studiowania, zarządzaniu czasem, rozwijaniu umiejętności zdawania egzaminów, radzeniu sobie ze stresem w sytuacji egzaminów i kolokwiów oraz w sytuacji nawarstwienia się zaległości w studiach, a także w innych sytuacjach życiowych na uczelni i poza nią.

W uzasadnionych przypadkach Psychologiczny konsultant przygotowuje w ramach konsultacji ze studentami wnioski o przyznanie RACJONALNYCH DOSTOSOWAŃ w procesie kształcenia dla studentów z niepełnosprawnością lub z trudnościami w uczeniu się. Są to dokumenty adresowane do władz wydziałów oraz prowadzących zajęcia na danym kierunku, zawierające rekomendacje dotyczące adekwatnych form wsparcia studenta w ramach zajęć na studiach.

Psychologiczny konsultant może również przygotować w ramach konsultacji dokument adresowany do władz Studium Językowego UAM zawierający prośbę o przyznanie lektoratu dostosowanego dla osób z trudnościami psychicznymi i poznawczymi oraz z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

Studentów, którzy chcieliby skorzystać z konsultacji, prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.
Psychologiczny konsultant udziela również wsparcia studentom posługującym się językiem angielskim, a niemówiącym po polsku.

Konsultacje dla studentów odbywają się na ul. Grunwaldzkiej 6, p. 113 lub online po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym.

Psychologiczni Konsultanci ds. trudności w procesie studiowania:

mgr Szymon Hejmanowski
tel. +48 532 563 651
Dyżury, w celu umówienia na spotkanie odbywają się w poniedziałki w godz. 14:00 - 15:00, czwartki w godz. 14:00 - 15:00
Poza dyżurami można się skontaktować mailowo lub przez MS Teams:
e-mail: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl

dr Julita Wojciechowska
e-mail: julita.wojciechowska@amu.edu.pl

dr Joanna Matejczuk
kontakt przez MS Teams: joamat@amu.edu.pl

Zachęcamy do kontaktu i ustalenia dogodnego terminu spotkania.

Oferta dla pracowników

Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania zaprasza nauczycieli akademickich, a także pracowników administracyjnych, bibliotecznych i technicznych UAM na konsultacje, służące efektywnej pracy ze studentami z niepełnosprawnościami oraz z trudnościami natury psychicznej lub poznawczej.

Konsultacje te najczęściej są nakierowane na:

 • poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych i nietypowych w trakcie zajęć dydaktycznych oraz w relacjach ze studentami poza salą wykładową,
 • wypracowywanie adekwatnych, skutecznych i możliwych do zastosowania form wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami, w tym dla studentów z trudnościami natury psychicznej i poznawczej, z którymi wykładowcy i inni pracownicy uczelni mają kontakt,
 • podejmowanie działań profilaktycznych w trakcie zajęć, dyżurów oraz w relacjach ze studentami, służących ograniczeniu ryzyka pojawienia się zachowań niepożądanych u studentów,
 • ustalanie zasad efektywnej współpracy z osobami z niepełnosprawnościami poznawczymi.

Konsultacje dla pracowników odbywają się na ul. Grunwaldzkiej 6, p. 113. Na wizytę można umówić się telefonicznie w terminie:
poniedziałek i czwartek w godz. 13:00- 14:00
lub mailowo.
Możliwe jest spotkanie się w innym terminie w tygodniu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym.

Psychologiczny Konsultant ds. trudności w procesie studiowania
mgr Szymon Hejmanowski
e-mail: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl
tel. +48 532 563 651