Data publikacji w serwisie:

Wystartowała II edycja konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT

W dniu 10 października br. ruszyła II edycja konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT. Jest to konkurs grantowy, skierowany do studentów UAM 2 roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2021/2022 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2. Członkami zespołu badawczego mogą być osoby na 2 i 3 roku studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich, posiadające status studenta w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania.

W ramach konkursu laureaci otrzymają granty na realizację indywidualnych lub zespołowych studenckich projektów badawczych. Do zdobycia w konkursie jest kwota do 5000 zł dla projektów indywidualnych oraz do 10.000 zł dla projektów zespołowych.

Za przyznaną kwotę grantobiorcy będą mieli możliwość sfinansowania udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i seminariach, zakupu literatury oraz oprogramowania. Przewidziano również honorarium dla grantobiorcy.

Aplikować można do 10 listopada 2022 r.

Szczegóły dotyczące wymagań formalnych, które należy dopełnić podczas aplikowania do konkursu, znajdują się pod następującymi adresami:

Harmonogram II edycji konkursu AdvancedBestStudentGRANT (konkurs ID-UB nr 075, zad. 39):

  • Terminy ogłoszenia naboru wniosków: 10 października 2022 r.
  • Termin składania wniosków: do 10 listopada 2022 r.
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu: 9 grudnia 2022 r.

W razie pytań dotyczących programu zapraszamy do kontaktu:

e-mail: beststudent@amu.edu.pl

tel. 61 829-24-21


Konkurs ADVANCEDBestStudentGRANT organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, konkurs ID-UB nr 33 na realizację zadania 39: “Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów”.

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Regulamin-ABSG-II.pdf 14.10.2022 Anna Pluta
PDF
Pobierz PDF Regulamin-ABSG-II.pdf(192.6 KB)