.

ADVANCEDBestStudentGRANT

ADVANCEDBestStudentGRANT jest konkursem grantowym skierowanym do studentów UAM 2 roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Celem jest wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych.Dowiedz się więcej

.

.