Data publikacji w serwisie:

Nabór wniosków do IX edycji konkursu Study@research [Przedłużony termin naboru]

26 lutego 2024 r. ruszył nabór wniosków do IX edycji konkursu Study@research. Jest to konkurs grantowy, skierowany do studentów UAM I roku studiów drugiego stopnia oraz IV roku jednolitych studiów magisterskich.

UWAGA! Termin naboru został przedłużony do 5 kwietnia 2024 r.

Laureaci otrzymają granty na realizację indywidualnych (do 5000 zł) lub zespołowych (do 10 000 zł) studenckich projektów badawczych.

Członkami zespołu badawczego muszą być osoby posiadające status studenta UAM w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania.

Za przyznaną kwotę grantobiorcy będą mieli możliwość sfinansowania udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i seminariach, pokrycie kosztów tłumaczenia lub korekty przygotowanego w języku obcym artykułu, zakupu literatury oraz oprogramowania. Przewidziano również honorarium dla laureatów.

Aplikować do konkursu Study@research (konkurs IDUB nr 134) należy do dnia 5 kwietnia 2024 r. w systemie wnioskowania ID-UB Proposals https://idub.amu.edu.pl (po zalogowaniu zakładka: Nowy wniosek – Konkurs nr 134 "Study@Research").

Szczegółowy regulamin w Intranecie ( https://uam.sharepoint.com/sites/7116030000/SitePages/Nab%C3%B3r-wniosk%C3%B3w-do-IX-edycji-konkursu-Study@research.aspx ) oraz w systemie wnioskowania ID-UB Proposals https://idub.amu.edu.pl (zakładka: Konkursy -  Konkurs nr 134 "Study@Research" – Ogłoszenie/regulamin).

Aplikuj do IX edycji S@r https://idub.amu.edu.pl

Harmonogram realizacji IX edycji konkursu Study@research (konkurs ID-UB nr 134, zadanie 34):

  • Termin ogłoszenia naboru wniosków: 26.02.2024 r.
  • Termin składania wniosków: do 05.04.2024 r.
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu: 06.05.2024 r.
  • Termin realizacji zadania: do 28.02.2025 r.
  • Termin rozliczenia zadania: do 30.03.2025 r.

W przypadku pytań dotyczących programu zapraszamy do kontaktu:


Konkurs Study@research organizowany jest w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Logo IDUB