Data publikacji w serwisie:

Rozstrzygnięcie konkursu Study@research

Z przyjemnością informujemy, że 17 grudnia 2021 r. rozstrzygnięta została IV edycja konkursu Study@research, nr IDUB 034, zad. 34, przeznaczonego dla studentów UAM I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych magisterskich.

Do konkursu zgłoszone zostały wnioski reprezentujące nauki biologiczne, chemiczne, fizyczne, historię, literaturoznawstwo, językoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o kulturze  i religii, nauki o sztuce, nauki o Ziemi i środowisku, nauki prawne, sztuki muzyczne  i psychologię.

Komisja konkursowa zakwalifikowała do finansowania 54 zwycięskie projekty.

Laureaci otrzymają dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych dla projektów indywidualnych oraz do 10 tysięcy złotych dla projektów zespołowych. Granty pozwalają na sfinansowanie m. in. zakupu pomocy naukowych, udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach naukowych, kosztów publikacji artykułu, a także przewidują wynagrodzenia za włożony wysiłek badawczy.

Poniżej przedstawiamy listę Laureatek i Laureatów IV edycji konkursu Study@research:

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa:

 • Grzesiak Hanna
 • Bielecka Karolina
 • Dudzińska Paulina
 • Kuzera Angelika
 • Małecka Urszula
 • Rygielska Martyna

Wydział Chemii:

 • Bajer Agnieszka
 • Gruszczyński Marcin

Wydział Fizyki:

 • Batygolski Jerzy
 • Leśniewski Nikodem
 • Makartsou Uladzislau

Wydział Biologii:

 • Dudziak Anna
 • Fiutek Patryk
 • Halicki Mikołaj
 • Jakubiak Paulina
 • Jasiniak Sabina
 • Muszyńska Adrianna
 • Pawłowska Natalia
 • Rozwalak Piotr
 • Wojtalik Dominika

Wydział Prawa i Administracji:

 • Dysarz Przemysław
 • Gulewicz Monika
 • Jarecka Anna
 • Kiziuk Natalia
 • Klisowska Paulina
 • Mejri Fatma
 • Pachciarz Mateusz
 • Wundziński Karol

Wydział Nauk o Sztuce:

 • Dziuba Ada
 • Kowal Marianna
 • Parsadaniszwili Magdalena

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej:

 • Glowacki Marc-Thilo
 • Lenczewski Zenon
 • Pohl Michalina
 • Przybylska Alicja
 • Sadowski Adrian
 • Stopa Izabela
 • Wąsik Przemysław

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych:

 • Grajek Zofia
 • Karaśkiewicz Marta
 • Lubińska Ines
 • Wochal Daria
 • Zięba Milena

Wydział Anglistyki:

 • Stanisławska Agata
 • Witt Zuzanna

Wydział Psychologii i Kognitywistyki:

 • Szott Wiktoria

Wydział Neofilologii:

 • Kopczyńska Karolina
 • Mokrzycki Łukasz
 • Pasik Agnieszka

Wydział Historii:

 • Tomaszewski Michał
 • Jabłoński Bartosz

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne:

 • Nowicki Konrad (prawo)
 • Górko Dominika (filologia polska)
 • Jocz Urszula (filologia polska/etnologia)

Spotkanie z Laureatami IV edycji konkursu Study@research odbędzie się na platformie MS Teams dnia 14 stycznia 2022 roku o godz. 12:00.

Zwycięzcom składamy ogromne gratulacje i życzymy pomyślnej realizacji projektów badawczych!