Data publikacji w serwisie:

Rozstrzygnięcie VIII edycji konkursu Study@research

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 19 grudnia 2023 r. rozstrzygnięta została VIII edycja konkursu grantowego Study@research, realizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (konkurs IDUB nr 118, w ramach realizacji zadania 34).

Konkurs Study@research skierowany był do studentek i studentów UAM pierwszego roku studiów II stopnia oraz 4 roku jednolitych studiów magisterskich, którzy posiadają status studenta UAM w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania. Do udziału w konkursie zgłoszono wnioski ze wszystkich szkół dziedzinowych UAM, reprezentujących 17 dyscyplin, w tym: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki o Ziemi i środowisku, historię, językoznawstwo, matematykę, informatykę, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, filozofię, astronomię, psychologię, pedagogikę, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki prawne, nauki socjologiczne.

Komisja konkursowa wyłoniła łącznie 70 projektów indywidualnych i zespołowych, które zostały zakwalifikowane do finansowania.

Uzyskane dofinansowania umożliwią laureatkom i laureatom realizację ich projektów badawczych. W ramach grantu nagrodzone studentki i studenci będą mieć możliwość m.in. zakupu pomocy naukowych, udziału w seminariach i warsztatach, a także otrzymania wynagrodzenia za włożony wysiłek badawczy. Laureatki i laureaci Study@research otrzymają dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych dla projektów indywidualnych oraz do 10 tysięcy złotych dla projektów zespołowych.

Lista z nazwiskami nagrodzonych studentek i studentów zamieszczona została w Intranecie. Zobacz listę laureatów VIII edycji konkursu Study@research

Spotkanie z Laureatami VIII edycji Study@research odbędzie się w 12 stycznia 2024 roku, na platformie MS Teams.

Wszystkim zwyciężczyniom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji projektów badawczych!

Na wszelkie pytania dotyczące realizacji projektów chętnie odpowiemy:


Konkurs Study@research organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, na realizację zadania 34: Opracowanie szczegółowych zasad i realizacja pakietu wsparcia Study@research.

Logo ID-UB