Data publikacji w serwisie:

Ruszył nabór wniosków do V edycji konkursu Study@research

28 lutego 2022 r. uruchomiony został 49. konkurs projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, obejmujący realizację zadania 34: „Opracowanie szczegółowych zasad i realizacja pakietu wsparcia Study@research”.

Jest to już piąta edycja konkursu Study@research, który skierowany jest do studentów UAM I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych studiów magisterskich.

Celem konkursu jest wspieranie kształcenia w powiązaniu z badaniami poprzez stymulowanie pracy naukowej studentów systemem grantów.

Konkurs obejmuje finansowanie:

a. indywidualnego projektu badawczego (maksymalna wysokość grantu wynosi 5 000 zł) lub
b. projektu zespołowego realizowanego przez studencką grupę badawczą kierowaną przez studenta uprawnionego do udziału w konkursie (maksymalna wysokość grantu wynosi 10 000 zł).
W konkursie na zespołowy grant badawczy mogą brać udział w szczególności przedstawiciele studenckich kół naukowych.

Kosztorys może obejmować m.in. następujące wydatki: udział w warsztatach, seminariach oraz szkoleniach specjalistycznych, zakup literatury, zakup materiałów i usług, zakup licencji na oprogramowanie, pokrycie kosztów tłumaczenia lub publikacji artykułu, zakup gratyfikacji dla osób badanych, honorarium laureata.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w konkursie znajdują się na stronach:

Wnioski aplikacyjne należy składać do 28 marca 2022 r. z wykorzystaniem formularza elektronicznego, udostępnionego na stronie ID-UB Proposals. Ogłoszenie o konkursie Study@research (konkurs ID-UB nr 049) oraz niezbędne dokumenty aplikacyjne dostępne są w zakładce „Konkursy”.

Przebieg konkursu nadzoruje komisja, której przewodniczy koordynator zadania, prof. dr hab. Joanna Wójcik – prorektor ds. studenckich i kształcenia UAM.

Harmonogram V edycji konkursu Study@research:

  • Terminy ogłoszenia naboru wniosków: 28.02.2022 r.
  • Termin składania wniosków: do 28.03.2022 r.
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.04.2022 r.

Logo ID-UB