Data publikacji w serwisie:

Spotkania z Laureatami konkursów studenckich BESTStudentGRANT, ADVANCEDBestStudentGRANT oraz Study@research

W piątek 9 stycznia br. za pośrednictwem MS Teams odbyły się spotkania z Laureatkami i Laureatami VII edycji konkursu BESTStudentGRANT, II edycji konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT oraz VI edycji Study@research, którzy otrzymali granty studenckie na realizację swoich projektów badawczych. Wszystkie trzy konkursy organizowane są w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB).

W spotkaniu uczestniczyli również Członkowie Komisji Konkursowych, Prodziekani ds. studenckich oraz Opiekunowie naukowi zwycięskich projektów, a całości przewodniczyła Pani prof. dr hab. Joanna Wójcik – prorektor ds. studenckich i kształcenia UAM.

W sumie nagrodzonych zostało aż 95 projektów studenckich indywidualnych i zespołowych, odpowiednio 6 w VII edycji BESTStudentGRANT, 33 w II edycji ADVANCEDBestStudentGRANT oraz 56 projektów w VI edycji Study@research.

Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać Młodych Badaczy reprezentujących wszystkie szkoły dziedzinowe UAM oraz tematykę ich zwycięskich projektów. Członkowie Komisji Konkursowych zgodnie wskazywali na niezwykle wysoki poziom projektów złożonych w poszczególnych konkursach.

Po krótkiej prezentacji Laureatów, Pani Kierownik Sekcji Zarządzania Projektem „Uczelnia - Badawcza” dr Joanna Farysej zapoznała nagrodzonych Studentów z zasadami i procedurami dotyczącymi realizacji projektów. Wskazówek udzieliły również Panie z Sekcji Obsługi Procesu Kształcenia. Spotkania, pomimo trybu zdalnego, zakończyły się wspólnymi pamiątkowymi zdjęciami.

Wszystkim Laureatkom i Laureatom serdecznie gratulujemy!