Data publikacji w serwisie:

Spotkanie z Laureatkami i Laureatami konkursów BESTStudentGRANT, ADVANCEDBestStudentGRANT oraz Study@research

12 stycznia br. za pośrednictwem MS Teams odbyło się spotkanie z Laureatkami i Laureatami VIII edycji konkursu BESTStudentGRANT (konkurs IDUB nr 119), III edycji konkursu  ADVANCEDBestStudentGRANT (konkurs IDUB nr 117) oraz VIII edycji Study@research (konkurs IDUB nr 118), którzy otrzymali granty studenckie na realizację swoich projektów badawczych. Wszystkie trzy konkursy organizowane są w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB).

W spotkaniu uczestniczyli również Członkowie Komisji Konkursowych, Prodziekani ds. studenckich oraz Opiekunowie naukowi zwycięskich projektów, a całości przewodniczyła Pani prof. dr hab. Joanna Wójcik – prorektor ds. studenckich i kształcenia UAM.

W sumie nagrodzonych zostało aż 119 projektów studenckich indywidualnych i zespołowych, odpowiednio 13 w BESTStudentGRANT, 36 w ADVANCEDBestStudentGRANT oraz 70 projektów w Study@research.

Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać Młodych Badaczy reprezentujących wszystkie szkoły dziedzinowe UAM oraz tematykę ich zwycięskich projektów. Członkowie Komisji Konkursowych zgodnie wskazywali na niezwykle wysoki poziom projektów złożonych w poszczególnych konkursach.

Po krótkiej prezentacji Laureatów, Pani Kierownik Sekcji Zarządzania Projektem „Uczelnia Badawcza” dr Joanna Farysej zapoznała nagrodzonych Studentów z zasadami i procedurami dotyczącymi realizacji projektów. Wskazówek udzieliła również Pani Kierownik Paulina Kaźmierczak z Sekcji Obsługi Procesu Kształcenia. Spotkanie, pomimo trybu zdalnego, zakończyło się wspólnymi pamiątkowymi zdjęciami.

Wszystkim Laureatkom i Laureatom serdecznie gratulujemy!