Data publikacji w serwisie:

VIII edycja konkursu Study@research – nabór wniosków

W dniu 16 października 2023 r. ruszył nabór wniosków do VIII edycji konkursu Study@research. Jest to konkurs grantowy, skierowany do studentów UAM 1 roku studiów II stopnia oraz 4 roku jednolitych studiów magisterskich.

Laureaci otrzymają granty na realizację indywidualnych (do 5000 zł) lub zespołowych (do 10 000 zł) studenckich projektów badawczych.

Członkami zespołu badawczego muszą być osoby posiadające status studenta UAM w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania.

Za przyznaną kwotę grantobiorcy będą mieli możliwość sfinansowania udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i seminariach, pokrycie kosztów tłumaczenia lub korekty przygotowanego w języku obcym artykułu, zakupu literatury oraz oprogramowania. Przewidziano również honorarium dla laureatów.

Aplikować do konkursu Study@research (konkurs IDUB nr 118) należy do dnia 17 listopada 2023 r. w systemie wnioskowania ID-UB Proposals https://idub.amu.edu.pl (po zalogowaniu wybrać zakładki Konkursy – Konkurs 118 – Konkurs „Study@research”) .

Szczegółowy regulamin konkursu w linku poniżej lub w systemie wnioskowania ID-UB Proposals w zakładce „Konkursy” (Konkurs_S@r_IDUB_118).

Harmonogram realizacji VIII edycji konkursu Study@research (konkurs ID-UB nr 118, zadanie 34):

  1. Termin ogłoszenia naboru wniosków: 16.10.2023 r.
  2. Termin składania wniosków: do 17.11.2023 r.
  3. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19.12.2023 r.
  4. Termin realizacji zadania: do 15.11.2024 r.
  5. Termin rozliczenia zadania: do 15.12.2024 r.

W przypadku pytań dotyczących programu zapraszamy do kontaktu:

e-mail: sopk@amu.edu.pl

tel. 61 829-24-21

Konkurs Study@research organizowany jest w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.