Opłaty w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie Rektora nr 414/2019/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie opłat za studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w semestrze letnim roku akObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie Rektora nr 414/2019/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie opłat za studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w semestrze letnim roku ak (651.7 KB)
Załacznik do Zarządzenia nr 414/2019/2020Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Załacznik do Zarządzenia nr 414/2019/2020 (567.0 KB)
Zarządzenie Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020 (388.8 KB)
Opłaty za kształcenie na I roku studiów niestacjonarnych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Opłaty za kształcenie na I roku studiów niestacjonarnych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 (306.6 KB)
Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 (311.0 KB)
Opłaty za powtarzanie zajęć (przedmiotów) z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Opłaty za powtarzanie zajęć (przedmiotów) z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 (432.8 KB)
Opłaty za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Opłaty za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 (354.7 KB)