Opłaty

Wysokość opłat za świadczenie usług edukacyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  • Opłaty w roku akademickim 2019/2020

    Sprawdź
  • Opłaty w roku akademickim 2018/2019

    Sprawdź
  • Opłaty za miejsca w Domach Studenckich obowiązujące w roku 2018/2019

    Sprawdź

Wszystkie oficjalne dokumenty, w tym zarządzenia Rektora dotyczące opłat za usługi edukacyjne i innych opłat związanych ze studiowaniem można znaleźć na dedykowanej stronie.