Opłaty

Wysokość opłat za świadczenie usług edukacyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  • Opłaty w roku akademickim 2018/2019

    Sprawdź
  • Opłaty za miejsca w Domach Studenckich obowiązujące w roku 2018/2019

    Sprawdź
  • Opłaty w roku akademickim 2017/2018

    Sprawdź
Regulamin opłat za świadczone usługi edukacyjne - obowiązuje od 1 października 2014Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Regulamin opłat za świadczone usługi edukacyjne - obowiązuje od 1 października 2014 (183.0 KB)
Uchwała w sprawie określenia wzoru umowy w sprawie pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edu. i ich wysokości między uczelnią a studentem lub osobą przyjętą na studiaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Uchwała w sprawie określenia wzoru umowy w sprawie pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edu. i ich wysokości między uczelnią a studentem lub osobą przyjętą na studia (211.4 KB)
Zarządzenie Rektora UAM zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia terminu wnoszenia opłat za korzystanie z miejsc w Domach Studenckich UAM (z późn. zm.)Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie Rektora UAM zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia terminu wnoszenia opłat za korzystanie z miejsc w Domach Studenckich UAM (z późn. zm.) (360.9 KB)
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w spr. umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie zmieniające zarządzenie w spr. umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (207.1 KB)
Zarządzenie w spr. umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie w spr. umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (278.0 KB)
Załącznik do wniosku o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty za świadczone przez uczelnię usługi edukacyjne Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Załącznik do wniosku o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty za świadczone przez uczelnię usługi edukacyjne (54.3 KB)