Regulamin pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za studia podyplomowe i inne formy kształcenia

Zarządzenie nr 268/2021/2022 Rektor UAM w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za studia podyplomowe i inne formy kształcenia prowadzone na UAMObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 268/2021/2022 Rektor UAM w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za studia podyplomowe i inne formy kształcenia prowadzone na UAM (427.5 KB)
Regulamin pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za studia podyplomowe i inne formy kształcenia prowadzone na UAMObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Regulamin pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za studia podyplomowe i inne formy kształcenia prowadzone na UAM (466.9 KB)
Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia podyplomowe i inne formy kształcenia prowadzone na UAMObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia podyplomowe i inne formy kształcenia prowadzone na UAM (268.3 KB)

.