Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku studiów „Dzień studenta I roku”

30.09.2021 r.

Inauguracja roku akademickiego

1.10.2021 r.
I semestr (zimowy)

Okres zajęć dydaktycznych

02.10.2021 r. - 02.02.2022 r.
I semestr (zimowy)

Wakacje zimowe

23.12.2021 r. - 02.01.2022 r.
I semestr (zimowy)

Zimowa sesja egzaminacyjna/przerwa międzysemestralna

03 - 23.02.2022 r.
II semestr (letni)

Okres zajęć dydaktycznych

24.02 - 20.06.2022 r.
II semestr (letni)

Wakacje wiosenne

14 - 19.04.2022 r.
II semestr (letni)

Letnia sesja egzaminacyjna

21.06 - 4.07.2022 r.
II semestr (letni)

Wakacje letnie/okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe)

05.07 - 31.08.2022 r.
II semestr (letni)

Sesja egzaminacyjna

01 – 21.09.2022 r.
  • W roku akademickim 2021/2022 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 1 października 2021 r. (Inauguracja roku akademickiego), 2 listopada 2021 r.12 listopada 2021 r.7 stycznia 2022 r., 2 maja 2022r., 11 maja 2022 r. (Dzień Sportu).
  • W dniu 5 czerwca 2022 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie Nr 75/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022Obowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Zarządzenie Nr 75/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 (165.7 KB)
Zarządzenie Nr 182/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2020/2021 Rektora UAM z dnia 24 marca 2021 r. Obowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Zarządzenie Nr 182/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2020/2021 Rektora UAM z dnia 24 marca 2021 r. (252.0 KB)