Organizacja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku „Dzień studenta I roku”

28 września 2018 r.

Inauguracja roku akademickiego

1 października 2018 r.
I semestr (zimowy)

Okres zajęć dydaktycznych

02 .10.2018 r. – 31.01.2019 r.
I semestr (zimowy)

Wakacje zimowe

24.12.2018 r. – 06.01.2019 r.
I semestr (zimowy)

Zimowa sesja egzaminacyjna

1 – 14 lutego 2019 r.
I semestr (zimowy)

Zimowa sesja egzaminacyjna/przerwa międzysemestralna

15 – 21 lutego 2019 r.
II semestr (letni)

Okres zajęć dydaktycznych

22 lutego – 16 czerwca 2019 r.
II semestr (letni)

Wakacje wiosenne

19 – 23 kwietnia 2019 r.
II semestr (letni)

Letnia sesja egzaminacyjna

17 – 30 czerwca 2019 r.
II semestr (letni)

Wakacje letnie/okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe)

1 lipca – 31 sierpnia 2019 r.
II semestr (letni)

Sesja egzaminacyjna

2 – 29 września 2019 r.

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 są: 31 października 2018 r., 2 listopada 2018 r., 2 maja 2019 r., 8 maja 2019 r. (Dzień Sportu), 9 czerwca 2019 r. oraz dzień związany z Poznańskim Festiwalem Nauki i Sztuki, którego data zostanie podana w terminie późniejszym.