Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Zobacz także: Organizacja roku akademickiego 2024/2025

Inauguracja roku akademickiego

2 października 2023 r.

I semestr (zimowy)

Okres zajęć dydaktycznych

1 października 2023 r. – 4 lutego 2024 r.

I semestr (zimowy)

Wakacje zimowe

22 grudnia 2023 r. – 7 stycznia 2024 r.

I semestr (zimowy)

Zimowa sesja egzaminacyjna

5-18 lutego 2024 r.

I semestr (zimowy)

Przerwa międzysemestralna

19-25 lutego 2024 r.

I semestr (zimowy)

Poprawkowa zimowa sesja egzaminacyjna

26 lutego – 3 marca 2024 r.

II semestr (letni)

Okres zajęć dydaktycznych

26 lutego – 23 czerwca 2024 r.

II semestr (letni)

Wakacje wiosenne

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

II semestr (letni)

Letnia sesja egzaminacyjna

24 czerwca – 7 lipca 2024 r.

II semestr (letni)

Wakacje letnie/ okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe)

8 lipca – 31 sierpnia 2024 r.

II semestr (letni)

Poprawkowa letnia sesja egzaminacyjna

1-15 września 2024 r.

  1. Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku „Dzień studenta I roku” odbędzie się 29 września 2023 r.
  2. W roku akademickim 2023/2024 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 października 2023 r. (Inauguracja roku akademickiego), 2 listopada 2023 r., 3 listopada 2023 r., 2 maja 2024 r., 4 maja 2024 r., 5 maja 2024 r., 8 maja 2024 r. (Dzień Sportu), 31 maja 2024 r., 1 czerwca 2024 r., 2 czerwca 2024 r.
  3. W dniu 19 maja 2024 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.
  4. W celu realizacji zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów wprowadza się, co następuje:
  • 30 stycznia 2024 r. (wtorek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek,
  • 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na czwartek,
  • 18 czerwca 2024 r. (wtorek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek.

.

Dokumenty

Zarządzenie Nr 294/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie Nr 294/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 (277.6 KB)

.