Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Inauguracja roku akademickiego

1.10.2020 r.

Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku studiów „Dzień studenta I roku”

14.10.2020 r
I semestr (zimowy)

Okres zajęć dydaktycznych

15.10. 2020 r. - 11.02.2021 r.
I semestr (zimowy)

Wakacje zimowe

23.12.2020 r. - 03.01.2021 r.
I semestr (zimowy)

Zimowa sesja egzaminacyjna

12.02 - 28.02.2021 r.
II semestr (letni)

Okres zajęć dydaktycznych

01.03 - 23.06.2021 r.
II semestr (letni)

Wakacje wiosenne

01 – 06.04.2021 r.
II semestr (letni)

Letnia sesja egzaminacyjna

24.06. - 07.07.2021 r.
II semestr (letni)

Wakacje letnie/okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe)

08.07 – 31.08.2021 r.
II semestr (letni)

Sesja egzaminacyjna

01.09 – 26.09.2021 r.
  1. W roku akademickim 2020/2021 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 listopada 2020 r., 12 maja 2021 r. (Dzień Sportu), z uwzględnieniem ust. 2.
  2. Dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ustanawia się dzień związany z Poznańskim Festiwalem Nauki Sztuki, którego data zostanie podana w terminie późniejszym.
  3. W dniu 23 maja 2021 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie Nr 75/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022Obowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Zarządzenie Nr 75/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 (121.3 KB)