Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku studiów „Dzień studenta I roku”

30.09.2021 r.

Inauguracja roku akademickiego

1.10.2021 r.
I semestr (zimowy)

Okres zajęć dydaktycznych

02.10.2021 r. - 02.02.2022 r.
I semestr (zimowy)

Wakacje zimowe

23.12.2021 r. - 02.01.2022 r.
I semestr (zimowy)

Zimowa sesja egzaminacyjna

03 - 23.02.2022 r.
II semestr (letni)

Okres zajęć dydaktycznych

24.02 - 20.06.2022 r.
II semestr (letni)

Wakacje wiosenne

14 - 19.04.2022 r.
II semestr (letni)

Letnia sesja egzaminacyjna

21.06 - 4.07.2022 r.
II semestr (letni)

Wakacje letnie/okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe)

05.07 - 31.08.2022 r.
II semestr (letni)

Sesja egzaminacyjna

01.09 – 21.09.2022 r.
  1. W roku akademickim 2020/2021 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 listopada 2020 r., 12 maja 2021 r. (Dzień Sportu), z uwzględnieniem ust. 2.
  2. Dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ustanawia się dzień związany z Poznańskim Festiwalem Nauki Sztuki, którego data zostanie podana w terminie późniejszym.
  3. W dniu 23 maja 2021 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie Nr 75/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022Obowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Zarządzenie Nr 75/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 (121.3 KB)