Data publikacji w serwisie:

Prawne aspekty działalności spółdzielni w sektorze rolno-spożywczym

W piątek 11 października 2019 r. podczas spotkania zorganizowanego przez Katedrę Prawa Rolnego UAM wygłoszone zostaną referaty dotyczące prawa spółdzielczego i rolnego oraz prawa żywnościowego.

Uczestnicy konferencji dowiedzą się o funkcjonowaniu spółdzielni: udziałach i wkładach oraz zarządzie i radzie nadzorczej spółdzielni, a  także o najnowszych zmianach w przepisach prawa żywnościowego i  funkcjonowaniu spółdzielni jako podmiocie prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze.

Prelegentami będą m.in.  Prof. KUL dr hab. Piotr Zakrzewski (II Katedra Prawa Cywilnego KUL, Lublin), Prof. UAM  dr hab. Aneta Suchoń (Katedra Prawa Rolnego UAM, Poznań); dr hab. Paweł Wojciechowski (Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności UW, Warszawa), przedstawiciele MRiRW (mgr Łukasz Goździk, mgr Agnieszka Leszczyńska), dr Łukasz Sokołowski (Katedra Prawa Rolnego UAM, Poznań), mgr Adrian Marcin Jaworski (Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej UŚ, Katowice).

Spotkanie odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UAM (ul. Niepodległości 53) w Auditorium Maximum (I piętro). Rozpocznie się o godzinie 10.

Udział w konferencji szkoleniowej jest bezpłatny. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie informacji (imię nazwisko) do 10 października 2019 r. na adres e-mailowy: praworolne@o2.pl albo zgłoszenie telefoniczne w sekretariacie Katedry Prawa Rolnego (61 829-4213).

Szczegóły w programie konferencji.

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Program konferencji 9.10.2019 Anna Krajewska-Zastrożna
DOCX
Pobierz DOCX Program konferencji(882.7 KB)