Alfons Klafkowski

(1912 - 1992)

Rektor w latach 1956-62, prawnik.
Był pierwszym rektorem wybranym według znowelizowanej ustawy o szkołach wyższych, która przywróciła częściową autonomię uczelniom.
Za jego kadencji wprowadzono 5-letni tok studiów.
Senat uchwalił "Plan rozwoju Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1959-65".