Andrzej Lesicki

(ur. 1950)

Rektor w latach 2016-2020, biolog, zoolog, fizjolog zwierząt, malakolog.

Przewodniczący Kolegium Rektorów Miasta Poznania (2018-2020).

W konsekwencji zmiany porządku prawnego wprowadził nową strukturę organizacyjną uczelni opartą na szkołach dziedzinowych oraz dokończył reformę administracji. Za Jego kadencji nastąpiło zakończenie i rozliczenie wieloletniego programu inwestycyjnego. Podkreślał ideę uniwersytetu zaangażowanego, prowadzącego odpowiedzialne badania naukowe i stymulującego zrównoważony rozwój społeczny, kulturowy, ekonomiczny i środowiskowy.

Organizator obchodów Roku Wielkich Jubileuszy: 100-lecia Uniwersytetu (jako wspólnej inicjatywy uczelni wywodzących się z Wszechnicy Piastowskiej) i 100-lecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny.

W czasie kadencji Rektora Lesickiego Uniwersytet podpisał Wielką Kartę Uniwersytetów (Magna Charta Universitatum), uzyskał status uniwersytetu europejskiego, przystępując do konsorcjum EPICUR oraz wszedł w skład elitarnego grona uczelni badawczych.