Antoni Peretiatkowicz

(1884 - 1956)

Rektor w latach 1936-39, prawnik, działacz polityczny, piłsudczyk.
Za jego kadencji znowelizowano ustawę o szkołach akademickich, przywracając dawną autonomię uczelni. UP był w tym czasie jedyną uczelnią, w której odbywały się - niezależne do władz państwowych - wykłady akademickie na temat obrony przeciwlotniczej. Prof. Peretiatkowicz był współtwórcą i pierwszym rektorem Poznańskiej Akademii Handlowej.