Bogdan Marciniec

(1941 - )

Rektor w latach 1988-90, chemik.
Inicjator i współzałożyciel Stowarzyszenia Absolwentów UAM oraz Fundacji UAM. Jako rektor dużą wagę przywiązywał do łączności nauki ze środowiskiem, szczególnie z gospodarką.
Najbardziej znaczący w jego kadencji nabytek UAM - to Collegium Historicum.