Bronisław Marciniak

(ur. 1950)

Rektor w latach 2008-2016, chemik, specjalizujący się w chemii fizycznej i fotochemii.

Wiceprzewodniczący (2008-2012) oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (2012-2016), członek Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (2012-2016), a także Przewodniczący Kolegium Rektorów Miasta Poznania (2008-2016).

Za Jego kadencji Uniwersytet przyjął pierwszą strategię rozwoju, przeprowadził audyt organizacyjny i wprowadził decentralizację zarządzania środkami finansowymi.

W tym czasie, dzięki staraniom Rektora Marciniaka, Sejm RP dwukrotnie znowelizował ustawę o programie wieloletnim, która pozwoliła na ukończenie budowy wydziałów: Chemii i Historycznego oraz hali sportowej na Morasku, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu i Kolegium w Pile. W śródmieściu zrewitalizowano większość budynków, m.in. Coll. Minus z nową salą senatu, Coll. Maius i Coll. Novum, kampus Ogrody oraz oddano do użytku nowy Wydział Prawa i Administracji. Na kampusie Morasko rozpoczęły funkcjonowanie Centrum NanoBioMedyczne oraz Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii.

Wspierał interdyscyplinarność i umiędzynarodowienie badań i dydaktyki. Wdrożył program wspierania rozwoju naukowego pracowników i zainicjował międzyuczelniane kierunki studiów. Zacieśnieniu współpracy między uczelniami Poznania służyły wspólne obchody jubileuszu 90-lecia uniwersytetu, 400-lecia tradycji akademickich Poznania oraz Poznańska Inauguracja Akademicka.

Wraz z Prezydentem Miasta Poznania ustanowił doroczną Poznańską Nagrodę Literacką.

Miłośnik muzyki fortepianowej oraz sportu akademickiego, a w szczególności piłki siatkowej i szermierki.