Edward Feliks Lubicz - Niezabitowski

(1874 - 1958)

Rektor w latach 1928-29, lekarz, zoolog.
Za jego kadencji Uniwersytet Poznański brał czynny udział w licznych uroczystościach narodowych i kościelnych związanych z 10-leciem odzyskania niepodległości.
W związku z otwarciem Powszechnej Wystawy Krajowej, rok akademicki kończył się już 30 kwietnia 1929.