Franciszek Kaczmarek

(1928 - 2015)

Rektor w latach 1984-85, fizyk i matematyk.
Za jego kadencji opracowano program komputeryzacji indywidualnych stanowisk pracy w UAM. Kładł nacisk na traktowanie zadań dydaktycznych na równi z naukowymi. Dążył do tego, by: "...studenci byli nie tylko bardzo i solidnie wykształceni, ale - by zdobywali dostateczną samodzielność".
Kadencja przerwana; ówczesny minister nauki i szkolnictwa wyższego nie zatwierdził dalszego pełnienia funkcji przez zespół rektorski.