Gerard Labuda

(1916 - 2010)

Rektor w latach 1962-65, historyk.
Wprowadził na uniwersytecie zmiany organizacyjne.
M.in., powołał po raz pierwszy kolegia dziekańskie, umocnił rolę kolegium rektorskiego w funkcjonowaniu uczelni, doprowadził do przyznania UAM przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki trzeciego etatu prorektora.